Fagligt - Temadage

Tid til fordybelse

Vi tilbyder at afholde halve og hele temadage for faggrupper, medarbejdergrupper eller teams.
Det vil være dage, hvor vi kombinerer teori og praksis omkring temaer som:

Temaer:

  • Traumer – mekanismer, forståelse, italesættelse og håndtering
  • Børn der mistrives i familien, i børnehaven, i skolen
  • Den neuroaffektive forståelse i familieterapi og fysioterapi
  • Tværfagligt samspil
  • Udviklingspsykologiske perspektiver i vores profession
  • Kommunikation der understøtter kontekst og formål
  • Relationer – private og professionelle
  • Processuelle netværksmøder

Hvert tema rummer mange forskellige vinkler og måske også den, du efterspørger.
Alt efter indhold, form, antal og sammensætning af deltagere vil enten en af os eller begge varetage opgaven, og du vil modtage et tilbud med beskrivelse og pris.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere drøftelse.