Familieforløb - Kommunale henvendelser

Behandling, supervision, undervisning og konsulentbistand.

Mangler du et tilbud til en familie med særlig vanskelige udfordringer og komplekse problemstillinger?

Det kan være familier som er traumatiserede for eksempel på grund af fysisk vold, aktuel omsorgssvigt, psykisk sygdom herunder PTSD eller andre forhold, som medfører alvorlig bekymring for forældrenes evne til at sikre børnenes sundhed og udvikling.

Henvendelser på familier med anden kulturel baggrund end dansk er velkomne og behandlerne har mange års erfaring med at arbejde med professionelle tolke og på engelsk.

Type

Kommunale familieforløb.

Varighed

4 – 12 mdr.
med mulighed for forlængelse.

Priser

Pris fastsættes i henhold det enkelte forløb.

Henvendelse

Kontakt os pr. mail eller telefonisk, hvorefter individuelt tilrettelagt tilbud fremsendes.

Det kan være…

Fatima

På 12 år der har meget fravær i skolen og ikke får lavet lektier. Hun stirrer ofte ud af vinduet og har aldrig kammerater med hjem. Derhjemme ligger hun mest i sengen med høretelefoner på, så han slipper for at høre forældrene diskutere.

Familien Hansen

Der har fået uventet besøg af socialrådgiveren pga. en underretning fra skolen. Deres søn Frederik på 7 slår, tilsyneladende umotiveret, de andre børn og løber væk hvis læreren prøver at tale med ham. Da rådgiveren kommer hjem finder hun ud af at Frederiks far lige er kommet hjem fra krig, hvor han som soldat har været udsendt på sin anden tur til Irak og at han ser tv hele natten, virker stresset og går rundt og taler med sig selv.

Line

Line på 9 år er både glad for sin plejefamilie og sin mor. Hun vil helst blive boende i plejefamilien, men ønsker ikke at gøre sin mor ked af det og da samvær med mor er blevet meget lettere, er hun bange for om hun skal hjem igen. Hun har svært ved at sove om natten og fortælle, hvad hun virkelig føler. Hun nikker bare ja til alt, selvom hun mener noget andet og har svært ved at koncentrere sig i skolen og har konflikter med veninderne.

Hvordan?

Familiebehandlingen vil med udgangspunkt i de af henviser og familie præsenterede problemstillinger rette sig mod synlige forbedringer i henhold til de fælles målsætninger og består af dels sessioner for den samlede familie dels individuelle sessioner.

Kompaskonsult vil:

  • Afdække og understøtte familiens ressourcer og udviklingsområder, for at sikre børnenes sundhed og trivsel
  • Fremme udviklingsmuligheder sammen med familien og deres netværk
  • Styrke familiens og det enkelte barns ressourcer, relationer og samspil og dermed familiens og barnets muligheder for udvikling.

Der vil altid være et tæt samarbejde med henviser og familiens netværk.

Et forløb vil som udgangspunkt bestå af:

  • Henvisningssamtale mellem henviser, forældre og behandlere i Kompaskonsult med henblik på konkretisering af mål i henhold til handleplaner
  • Udredningsforløb ved psyk, familie –og kropsterapeut
  • Tværfagligt behandlingsforløb som inkluderer familiesessioner, individuelle sessioner og forældre/plejeforældre supervision.
  • Netværksmøder med forældre og deres netværk.
  • Monitorering af forløb med Feedback Informed Treatment (FIT) for at sikre udvikling
  • Status efter 3 mdr. og herefter hver 6 måned.
  • Afsluttende status med anbefalinger.
Kompaskonsult samarbejder med og inkluderer professionelle samarbejdspartnere, myndigheder og sundhedspersonale. Vi arbejder altid efter de kontrakter, handleplaner og behandlingsmål der aftales og vil sikre at der løbende evalueres og justeres.

Begge behandlere i Kompaskonsult har omfattende teoretisk viden samt praksiskompetence i børns vilkår i traumatiserede familier og er i besiddelse af de færdigheder der skal til for at behandle og støtte op om børn og unge, der lever under komplekse opvækstvilkår, hvor der er konstateret alvorlig risiko for børn og unges udvikling og velfærd.

Behandlingstilgangen vil ud fra en systemisk forståelse være en kombination af SE, narrativ metode, elementer af CBT, psykoedukation, healingsmassage, fysioterapi herunder B-BAT, træning og manuelle teknikker.

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af tilbuddet.

Kompaskonsult IVS

Gammel Kongevej 74D, 1 th 
1850 Frederiksberg C

Google Maps Rutevejledning

Gammel Kongevej 74D, 1. th,
1850 Frederiksberg C

Vi træffes i klinikken efter aftale.

Google Maps Rutevejledning

Hvis du kommer i bil er der mellem 30 min og 2 timers gratis parkering på Frederiksberg og betalings parkering på P-pladsen i Tullinsgade, bag Føtex.

Google Maps Rutevejledning

Gå afstand fra Metro Frederiksberg Allé Station og S-tog Vesterport St. 
Bus 31 kører lige til døren.
Gå afstand fra buslinjer 7A, 26 og 37

Google Maps Rutevejledning