Familieforløb - Kommunale henvendelser

Behandling, supervision, undervisning og konsulentbistand.

Mangler du et tilbud til en familie med særligt vanskelige udfordringer og komplekse problemstillinger, som risikerer at medføre alvorlig bekymring for forældrenes evne til at sikre børnenes sundhed og udvikling?

Vi tilbyder traumebehandling til familier, hvor hele eller dele af familien er påvirket af traumatiserende oplevelser, eksempelvis på grund af fysisk eller psykisk vold, aktuel eller tidligere omsorgssvigt, eller psykisk sygdom – herunder PTSD. Dette gælder både for de familiemedlemmer, der har været direkte involveret, og dem der har bevidnet traumatiserende situationer.

Traumefokuseret familiebehandling i Kompaskonsult ApS involverer altid såvel nærmeste omsorgsgivere som børn og unge. Vi anskuer familien som et system, hvor alle er indbyrdes afhængige, og hvor positive forandringer involverer alle i familien og i varierende grad netværket omkring familien.

Som en lille uafhængig klinik kan vi tilbyde de rammer og den struktur, der understøtter traumebehandling bedst muligt. Positiv udvikling og øget trivsel for familier forudsætter en tillidsfuld alliance, som hos os betyder en hyggelig klinik med en hjemlig stemning, udelukkende kontakt til to velkendte behandlere og en gennemgående tolk, hvor tolkning er nødvendig. Tillid skabes, når vi føler os mødt, forstået og respekteret. I en klinik som vores tilbydes borgeren individuelt tilrettelagte forløb skræddersyet til den enkelte og med mulighed for at kunne justere tilbuddet, når dette kræves. Vi har en høj grad af fleksibilitet, og i arbejdet med traumatiserede borgere og fragmenterede familiesystemer er en koordineret og sammenhængende indsats nødvendig – et samarbejde der prioriteres og værdsættes.

Som en del af behandlingsforløbet, og for at sikre koordinering af indsatsen, afholdes jævnligt netværksmøder. Altid med deltagelse af henviser, forældre og behandlere, men ligeledes med deltagelse af eksempelvis skolelærer, pædagoger, jobcenter, andre behandlere eller kontaktpersoner.

Vi har ekspertviden inden for behandlingsforløb for flygtningefamilier med traumer og behandlingsforløb med plejefamilier/netværksanbragte og de særlige vilkår, der kan gøre sig gældende for disse familier.

 

Type

Kommunale familieforløb.

Varighed

4 – 12 mdr.
med mulighed for forlængelse.

Priser

Pris fastsættes i henhold til det enkelte forløb.

Henvendelse

Kontakt os pr. mail eller telefonisk, hvorefter individuelt tilrettelagt tilbud fremsendes.

Behandlingsforløb for flygtningefamilier med traumer

Vi har mange års erfaring med behandlingsforløb for traumatiserede flygtningefamilier. Særligt for denne målgruppe har børn og voksne ofte voldsomme erfaringer med forfølgelse, fængsling og måske tortur i hjemlandet. Flugten til DK kan have været skræmmende, og familiemedlemmerne kan have været ufrivilligt uden kontakt i længere perioder. Familier, som sammen eller hver for sig har gennemgået traumatiserende oplevelser, vil alle være påvirket på forskellig vis.

Forældre skal både tage sig af egne og af børnenes reaktioner og har ofte behov for hjælp og støtte til dette. For at lykkes med behandlingsforløbet er det nødvendigt at have forståelse for målgruppens særlige vilkår, og hvordan de vilkår påvirker det terapeutiske forløb. Disse familier har ofte et spinkelt netværk, kan være sprogligt og økonomisk udfordrede og have svært ved at navigere i det danske system. Desuden kan livet i et undertrykkende samfund have installeret overlevelsesstrategier med hemmeligheder, frygt og manglende tillid, hvilket skal kunne håndteres i behandlingen.

At arbejde med traumer kræver særlig ekspertise – også hos tolken. Vi benytter derfor udelukkende vores egne tolke, som har mange års erfaring med at tolke i det terapeutiske rum.

Behandlingsforløb for plejefamilier og børn der er anbragt/netværksanbragt

Det store arbejde, som plejefamilier tager på sig, kan undertiden kræve særlig støtte. Vi oplever ofte, at der er meget store forventninger i disse familier. Plejeforældre der ønsker at leve op til egne, barnets, biologiske forældres, myndighedernes, det private og det professionelle netværks forventninger om at samarbejde og at lykkes med den bedst mulige støtte. Det sårbare barn/unge menneske der har håb om at finde sikkerhed i en ny familie og eventuelt samtidig har behov for hjælp til at kunne bevare eller etablere en god relation til den biologiske familie. At balancere forholdet mellem plejeforældre, plejebarn og biologiske børn kan også ofte være en kompliceret opgave. Mange børn, der må anbringes, kan have oplevet tidlige svigt med udviklingstraumer til følge og som plejeforældre, kræver det noget særligt, når man som ny voksen, uden en lang historie sammen med barnet eller den unge, skal håndtere deres tab, svigt, sorg eller traumer. Erfaringer de har gjort sig tidligt i livet, som kan have forstyrret deres grundlæggende evne til at knytte sig til andre mennesker.

At have ansvar for traumatiserede mindreårige kan, over tid, sekundært traumatisere de nærmeste omsorgspersoner, og de kan have behov for særlig støtte og rådgivning for at kunne bevare deres eget overskud. Ved netværksanbringelser ses desuden ofte udfordringer med roller, der forandres, ansvarsforflytninger og loyalitetskonflikter i familien.

Det kan være…

Fatima

På 12 år, der har meget fravær i skolen og ikke får lavet lektier. Hun stirrer ofte ud af vinduet og har aldrig kammerater med hjem. Derhjemme ligger hun mest i sengen med høretelefoner på, så hun slipper for at høre forældrene skændes.

Josefine

På 11 år savner sin lillebror, som hun ikke har set i halvandet år, da hendes forældre er blevet uvenner efter skilsmissen. Far siger mor er farlig og mor græder og siger at alt er ok. Josefine ved ikke, hvem hun skal tro på og om hun nogensinde ser sin lillebror igen.

Line

Line på 9 år er både glad for sin plejefamilie og sin mor. Hun vil helst blive boende i plejefamilien, men ønsker ikke at gøre sin mor ked af det, og da samvær med mor er blevet meget lettere, er hun bange for, om hun skal hjem igen. Hun har svært ved at sove om natten og fortælle, hvad hun virkelig føler. Hun nikker bare ja til alt, selvom hun mener noget andet og har svært ved at koncentrere sig i skolen og har konflikter med veninderne.

Hvordan?

Den traumefokuserede familiebehandling vil, med udgangspunkt i præsenterede problemstillinger, rette sig mod synlige forbedringer i henhold til de fælles målsætninger. Behandlingen består af dels sessioner for den samlede familie og dels individuelle sessioner.

Kompaskonsult vil:

  • Afdække og understøtte familiens ressourcer og udviklingsområder for at sikre børnenes sundhed og trivsel
  • Fremme udviklingsmuligheder sammen med familien og deres netværk
  • Styrke familiens og det enkelte barns ressourcer, relationer og samspil og dermed familiens og barnets muligheder for udvikling

Der vil altid være et tæt samarbejde med henviser og familiens netværk.

Et forløb vil som udgangspunkt bestå af:

  • Henvisningssamtale mellem henviser, forældre og behandlere i Kompaskonsult med henblik på konkretisering af mål i henhold til handleplaner
  • Tværfagligt behandlingsforløb som inkluderer familiesessioner, individuelle sessioner og forældre/plejeforældrerådgivning
  • Netværksmøder med forældre og deres netværk
  • Monitorering af forløb med Feedback Informed Treatment (FIT) for at sikre udvikling
  • Status efter 3 mdr. og herefter hver 6. måned
  • Afsluttende status med anbefalinger

Kompaskonsult samarbejder med og inkluderer professionelle samarbejdspartnere, myndigheder og sundhedspersonale. Vi arbejder altid efter de kontrakter, handleplaner og behandlingsmål, der aftales, og vil sikre at der løbende evalueres og justeres.

Begge behandlere i Kompaskonsult har omfattende teoretisk viden samt praksiskompetence i forhold til børns vilkår i traumatiserede familier og er i besiddelse af de færdigheder, der skal til for at behandle og støtte op om børn og unge, der lever under komplekse opvækstvilkår, hvor der er konstateret alvorlig bekymring for børn og unges udvikling og velfærd.

Behandlingstilgangen vil ud fra en systemisk forståelse være en kombination af SE, narrativ metode, elementer af CBTelementer af IFS, psykoedukation, healingsmassage, fysioterapi herunder B-BAT, træning og manuelle teknikker.

Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af tilbuddet.