Individuelle forløb - Kommunale henvendelser

Behandling, supervision, undervisning og konsulentbistand.

Til dig der har ansvar for klienter, patienter eller borgere med komplekse problemstillinger –
børn, unge og voksne. Mangler du et tilbud til en borger, hvis aktuelle funktionsniveau er begrænset af tidlige eller senere traumatiske oplevelser, og er denne borger fastlåst i traumeerindringer i en grad, der kræver et specialiseret behandlingstilbud for at opnå bedre udvikling, øget trivsel og eventuelt jobparathed, kan et tilbud med tværfaglig traumebehandling hos Kompaskonsult være løsningen.

Vi har særlig ekspertise i behandlingen af individuelle forløb, hvor kompleksiteten er høj, de menneskelige ressourcer få, og hvor inddragelse af netværket er absolut nødvendigt.

Som en del af behandlingsforløbet, og for at sikre koordinering af indsatsen, afholdes jævnligt netværksmøder. Altid med deltagelse af henviser, forældre og behandlere, men ligeledes med deltagelse af eksempelvis skolelærer, pædagoger, jobcenter, andre behandlere eller kontaktpersoner.

Type

Tværfaglige individuelle forløb.

Varighed

4 – 12 mdr.
med mulighed for forlængelse.

Pris

Pris fastsættes i henhold det enkelte forløb.

Henvendelse

Kontakt os pr. mail eller telefonisk, hvorefter individuelt tilrettelagt tilbud fremsendes.

Det kan være…

Ali

Der er kommet til DK som uledsaget flygtning. Han sover dårligt, har svært ved at lære dansk og/eller er på vej ud i et misbrug. Han udviser en bekymrende tendens til at lukke sig om sig selv eller at optræde voldsomt udadreagerende.

Ida

Fra 4. klasse med angstsymptomer, der kommer til udtryk eksempelvis som smerter, isolation og fravær i skolen.

Lars

Hvis symptomer efter et færdselsuheld forhindrer ham i at vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi ulykken har medført en række  reaktioner, som reducerer funktionsniveauet ud over det forventelige.

Hvordan?

I Kompaskonsult skræddersyr vi de enkelte forløb. I samarbejde med borger og henviser evaluerer og justerer vi løbende behandlingsforløbet.

Der er ikke en metode der passer til alle, og det vigtigste er, at målet nås på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde for alle parter.

Behandlingstilgangen vil ud fra en systemisk forståelse være en kombination af SE, narrativ metode, elementer af CBT, elementer af IFSpsykoedukation, healingsmassage, fysioterapi herunder B-BAT, træning og manuelle teknikker.

Behandlingen vil som oftest inkludere individuelle forløb hos os begge, da vi har erfaring med, at netop dette parallelle forløb sikrer effekten, øger engagementet og forkorter interventionsperioden.

Et individuelt forløb hos Kompaskonsult inkluderer:

  • Indledende udredning og konkretisering af mål i henhold til handleplaner
  • 1-2 ugentlige behandlingsaftaler
  • Samarbejdsmøder og løbende koordinering
  • Netværksmøder
  • Monitorering af forløb med Feedback Informed Treatment (FIT) for at sikre udvikling
  • Status efter 3 mdr. og herefter hver 6. måned
  • Afsluttende status med anbefalinger
Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af tilbuddet.

Kompaskonsult ApS

Gammel Kongevej 74D, 1 th
1850 Frederiksberg C

Google Maps Rutevejledning

Gammel Kongevej 74D, 1. th,
1850 Frederiksberg C

Vi træffes i klinikken efter aftale.

Google Maps Rutevejledning

Hvis du kommer i bil er der mellem 30 min og 2 timers gratis parkering på Frederiksberg og betalings parkering på P-pladsen i Tullinsgade, bag Føtex. OBS selvom der er gratis parkering skal App til parkering påbegyndes fra start – Easypark, Apcoa, ParkPark eller andet.

Google Maps Rutevejledning

Gå afstand fra Metro Frederiksberg Allé Station og S-tog Vesterport St. 
Bus 31, 26 og 71 kører lige til døren.
Gå afstand fra buslinjer 1A, 7A, 9A og 37

Google Maps Rutevejledning