Behandlingsmetoder

En kort beskrivelse af vores behandlingsmetoder
SE - Somatic Experience

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer ved, gennem samtale og øvelser, at aktivere kroppens iboende ressourcer.

Teorien bag metoden er, at en traumatisk stressreaktion dannes som følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen, hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, migræne, PTSD-symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men nervesystemets reaktion på oplevelsen.

Med SE-metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen, og ved en nænsom guidet sanseproces understøtte nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

https://traumehealing.dk/

Somatic Experiencing with Ale Duarte in Trauma Relief for Japan Earthquake victims

Narrativ metode

Den narrative teori og metode er udviklet af australieren Michael White. Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet – og at det ikke er personen, der er problemet. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu­ligheder på en positiv og respektfuld måde.

Mads Hermansen – Det narrative (Refleksiv praksislæring)

Elementer af CBT

Kognitiv adfærdsterapi eller CBT tager udgangspunkt i, at din oplevelse af dig selv påvirkes af tanker, følelser, adfærd og dine kropslige signaler, som kan fremme eller hæmme din måde at opleve og være i livet på. Kognitiv adfærdsterapi vil søge at ændre uhensigtsmæssige mønstre ved at arbejde bevidst med alle fire områder.

 

Elementer af IFS

IFS (Internal Family System) er skabt af amerikaneren Richard Schwartz og metoden adresserer vores indre overbevisninger og beskyttelsesstrategier, som kan opleves så vigtige, at de bliver dele af vores personlighed, også selv om de kan være urigtige, bebyrde os med tyngende følelser og begrænsede handlemåder.

Ofte har delpersonlighederne helt andre opfattelser af, hvad der er sket i fortiden, end klienten har, og tilsyneladende uløselige konflikter i sindet kan løse sig på overraskende vis gennem øvelser med kroppen som udgangspunkt. Den integration, som opstår, ville have været svær eller umulig at tale sig frem til uden at inddrage kroppen og delpersonligheder.

Den sammenhæng i kroppen og psyken som etableres, kan åbne op for en større rummelighed, styrke, og ret til at være, præcis som man er, med udgangspunkt i sig selv og i samværet med andre.

Healingsmassage

Vi kender udtrykket “at have noget med sig i bagagen”. Din bagage rummer alle de gode erfaringer, oplevelser og din livsvisdom, men den indeholder også det, der er tungt og vanskeligt at bære på – sorg, svigt og frustrationer. Den indledende samtale og de efterfølgende nænsomme, blide og omsorgsfulde strøg kan være det, der på en rolig og tryg måde, hjælper dig med at få åbnet for din bagage og kigget på, hvad den indeholder. Hvad skal du beholde, og hvad har du slæbt rundt med lidt for længe?

Forventningspres, præstationspres og selvkritik har måske fået rigtig godt fat. Du har måske helt naturligt opbygget et skjold for at beskytte dig selv mod mere, der gør ondt. Når vi bliver pressede gennem længere tid, kan vi opleve, at tankerne myldrer rundt i hovedet. De kører i ring og i ring – og laver faktisk ret meget larm. Larm, som måske gør, at vi bliver søvnløse, ikke er nærværende, der hvor vi er og hurtigt mister koncentrationen.

Healingsmassage kan være den form for terapi, der hjælper dig til at løfte vitaliteten, så energien i din krop kan flyde mere frit. Får den mulighed for det, kan du bedre forholde dig til din bagage og nå ind til det, der er dine allerfineste kvaliteter. Dem, du skal bruge i din videre selvudvikling.

Healingsmassagen kan give dig den ro, der er nødvendig for at mærke efter i kroppen. Den bringer dig ikke blot i kontakt med dig selv og lindrer smerten under selve behandlingen. Den sætter processen i gang, så kroppen efterfølgende arbejder videre.

B-BAT

I Basic Body Awareness Therapy arbejder vi med basale bevægelser i forskellige udgangsstillinger samt massageteknikker. Der er fokus på balance, frihed i fysiologiske processer og nærvær.

Metoden er helhedsorienteret og retter sig mod:

– Evne til kropsbeherskelse
– Oplevelse af kroppen i bevægelse og i hvile, både i forhold til ressourcer og begrænsninger
– Bevidsthed om kropslige signaler som f.eks. muskelspændinger, smerte og hjertebanken.
– Forståelse for kropsoplevelsernes psykologiske indhold
– Evne til at erkende og leve med symptomer
– Selvfølelse og personlig tryghed

Psykoedukation

Psykoedukation betyder egentlig læren om psykisk sygdom og er en metode, som oprindelig tager sit udspring inden for psykiatrien. Senere er begrebet udvidet til at dække lidt bredere, og benyttes nu til at skabe klarhed og øget viden om psykiske og kropslige reaktioner og mulige årsagssammenhænge hos mennesker, der oplever at livet midlertidigt eller mere permanent bliver uoverskueligt. Psykoedukation kan stå alene eller som supplerende til andre metoder, og behandlerne i Kompaskonsult vil altid tale om formål med valg af metode og forklaring af årsagssammenhænge hvad angår reaktioner og symptomer.

Psykoedukation har til formål at:

  • Øge forståelsen for sygdomme/symptomer/reaktioner og indvirkning for den enkelte og familien
  • Erstatte usikkerhed og gamle myter
  • Blive ”Ekspert i egen sygdom”
  • Tilegne sig flere handlemuligheder
  • Reducere risiko for tilbagefald

Psykoedukation er undervisning af patienter og deres pårørende

Feedback Informed Treatment - FIT

FIT er en evidensbaseret pan-teoretisk tilgang til at evaluere og forbedre kvaliteten og effekten af terapi og behandlingsarbejde.

Den udøves ved, at vi rutinemæssigt og formelt indhenter feedback fra patienter omkring den terapeutiske alliance og effekten af behandlingen, og at vi anvender denne information til at skræddersy den behandling, vi tilbyder patienten. Vi benytter således FIT som et styringsredskab i forhold til behandlingsintensitet, docering, timing, metode og behandlervalg, behandlingslængde og evt. viderehenvisning.

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/…/feedback-informed-treatment-fit

scottdmiller.com

Symposium 2012: The Road to Mastery with Scott Miller, Ph.D.