Når livet gør ondt, oplever vi en lang række forskellige reaktioner, og vi kan få brug for hjælp til at sortere, strukturere og handle fornuftigt med henblik på at genoprette balancen i os selv, i familien og i livet generelt.

Tværfaglig traumebehandling tilpasset den enkeltes reaktioner og de relationelle påvirkninger.

Individuelle behandlingsforløb målrettet reducering af symptomer, øget trivsel og bedret funktionsniveau.

Traumefokuseret familiebehandlingsforløb med fokus på at styrke familien, reducere dysfunktionelle mønstre, opnå øget trivsel og skabe positiv udvikling.

Undervisning målrettet det professionelle netværk omkring sårbare børn og familier.

Når du vælger Kompaskonsult ApS, får du:

Individuelt tilrettelagte forløb
Høj grad af faglighed og fleksibilitet
Ekspertviden og erfaring
Målrettet og tæt samarbejde
Velkoordineret tværfaglig indsats
Grundige statusrapporter
Gode resultater

Hvem er vi

Kompaskonsult arbejder tværfagligt med sammenhænge mellem kropslige og psykiske reaktioner.

Familieforløb

Traumefokuserede behandlingsforløb med fokus på at styrke familien.

Individuelle forløb

Individuelle behandlingsforløb
for børn, unge og voksne.

“Der er en sprække i alting. Det er sådan lyset kommer ind” – Leonard Cohen

“Tina og Laila har altid udvist de nødvendige høje professionelle og etiske standarder i deres virke, uanset hvad de har kastet sig over, og er utrolig opmærksommme på, at deres arbejde skal have direkte værdi og nyttighed for de borgere og professionelle samarbejdsparter,
som de beskæftiger sig med.”

Benedicte Schilling
Cand. psych. aut. Specialist & supervisor i børne-familiepsykologi
Diploma in Systemic Interventions to Families, management & organisations Manager, Schilling CTS Ltd.

“Jeg har i flere år arbejdet sammen med Tina og Laila og særligt for dem er en dybtgående teoretisk viden kombineret med stor klinisk erfaring i at arbejde med traumatiserede mennesker. Deres arbejde har altid været kendetegnet af empati og stort engagement,
uanset hvad de har beskæftiget sig med.”

Edith Montgomery
Aut. Psykolog, dr. med., specialist og supervisor i psykoterapi og specialist i børnepsykologi

“Jeg har samarbejdet med Kompaskonsult i to spændende forløb, som i den grad har styrket indsatsen for de børn og unge samt plejefamilier jeg har været tæt på. Kombinationen af familiebehandlingen, individuel terapi og kropsterapi har været med til at udvikle børn og unge i en retning, hvor de bliver mere selvbevidste og lærer nye strategier, som de kan benytte konstruktivt i deres egen færden. De plejefamilier der har fået supervision i KompasKonsult har følt sig godt tilpas, støttet og der er ingen tvivl om at de har følt sig meget trygge i Laila og Tinas “hænder”. Jeg selv oplever KompasKonsult som troværdige, tillidsvækkende og med evne til at have en særlig empati overfor de sårbare børn, unge samt plejefamilier de er i berøring med.”

Louise
Famileplejekonsulent

“Det har været vejen til at finde mig selv igen, acceptere at jeg har følelser og at man skal reagere på dem og hjulpet mig til at kunne forstå min datter endnu bedre i hendes følelser og især anerkende dem. Man er blevet set og hørt, hver eneste gang og selvom man er blevet skubbet lidt til, så har det aldrig været så langt, at det gik over ens grænser. Man bliver anerkendt i de svære ting man har været igennem og kæmper med den dag i dag. Jeg har kunne få lov til at fortælle alt det, jeg har lukket inde før, fordi jeg ikke ville gøre mig selv sårbar, men i sidste ende har det hjulpet mig til at blive et bedre jeg.”

Mor på 25 år